Attefallshuset 30m²

RING OSS PÅ 0514-31010 ELLER MAILA OSS PÅ INFO@GRASTORPSTUGAN.SE FÖR MER INFORMATION.PRIS


Attefallshuset 30 m2  269 000 : -
Komplett byggnad i monteringssats enligt specifikation.
Det finns möjlighet att anpassa typ, storlek, och placering av dörrar och fönster. Det finns även möjlighet att anpassa t.ex. takbeklädnad.

Attefallshuset 25 m2  239 000 : -
Komplett byggnad i monteringssats enligt anpassad specifikation.

Det finns möjlighet att anpassa typ, storlek, och placering av dörrar och fönster. Det finns även möjlighet att anpassa t.ex. takbeklädnad.


SPECIFIKATION


Bjälklag

Träbjälklag består av bärlina, trossbottenskiva, regelstomme
45x145 mm, isolering 145 mm, golvspånskiva 22 mm.


Väggar

Väggar består av 10 st sektioner, innefattande utvändig falspanel 22x145 mm, luftspalt, vindpapp, regel 34x95 mm, isolering 95 mm
och plasfolie. Regel 45x45 mm spikas på plats invändigt med
isolering 45 mm. Invändig träpanel 13x120 mm, golvlist 12x44 mm, smygar 20x82 mm och invändiga foder 12x44 mm levereras löst. Likaså utvändiga foder 22x120 mm, fönsterbleck och knutar 22x145/120 mm. Gavelspetsar består av liggande falspanel
22x145 mm. Dörrar och fönster monteras på plats.


Tak

Tak består av takpanneformad plåt, nockplåt, vindskiveplåt,
takfotsplåt, tegelläkt 25x48 mm, trekantslist 45 mm, underlagspapp, takluckor av råspont 20 mm, takstolar 45x195 mm, luftspaltsläkt
25x20 mm, insektsnät, board, isolering 165 mm, invändig träpanel 13x120 mm och taklist 12x44 mm. plastfolie. Simspanel,
takfotsbräda 22x120 mm och vindskivor 21x145 mm.
Vattenavrinning med hängrännor, stuprör och tillbehör.


Loft & Mellanvägg

Regelverk 45x70 mm, ljudisolering 70 mm, invändig träpanel
13x120 mm, golvlist 12x44 mm, taklist 12x44 mm, golvspånskiva
22 mm, trappstege och innerdörr.


Dörr med runt 3-glas isoler. U-värde 1,3.
Fönsterdörr med 3-glas isoler. U-värde 1,3.

Fönster med 3-glas isoler. U-värde 1,3.
Nockfönster med 3-glas isoler. U-värde 1,3.

T.ex. Spik, Skruv och övrigt för komplett montage ingår.

T.ex. VVS, El, Inventarier, Målning och Frakt ingår ej.